Τηλέφωνα: 6937 46.15.07
                 6936 95.77.07
        Φαξ:  213 03.10.533
            Υπεύθυνος
 Καρούτσος Κωνσταντίνος

Κάδοι


     Ένας από τους στόχους μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τη συλλογή, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση πάσης φύσεως υλικών με ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά.


     Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχείριση και αποκομιδή οποιωνδήποτε υλικών, όπως: αδρανή υλικά (μπάζα), ανακυκλώσιμα, απορίμματα, κλπ. Οι υπηρεσιές που προσφέρουμε περιλαμβάνουν:

*  Ενοικίαση Κάδων για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των υλικών
*  Φόρτωση και μεταφορά των κάδων με ειδικό γερανοφόρο φορτηγό όχημα
*  Εκφόρτωση των υλικών σε προκαθορισμένο χώρο διάθεσης, συμβατό με τους επίσημους κανονισμούς της χώρας
*  Ενοικίαση χοανών(χωνιά) για μεταφορά μπάζων και απορριμμάτων στους κάδους μας

Είδη Κάδων

*  Οικονομικοί "Mini" Κάδοι 2 κυβικών μέτρων.
*  Κάδοι για βαριά και μη ογκώδη μπάζα χωρητικότητας 5,5 κυβικών μέτρων.
*  Κλασικός κάδος οικοδομής χωρητικότητας 7 κυβικών μέτρων.
*  Ειδικοί κάδοι για όγκώδη αντικείμενα όπως ξύλα, χαρτόνια, νάυλον και άλλα, χωρητικότητας 9 κυβικών μέτρων.


Οικονομική πολιτική

*  Πλήρως ανταγωνιστικές τιμές από 60 ευρώ.
*  Ενοικίαση για 2 εβδομάδες χωρίς χρέωση υπερημερίας. Εάν ξεπεραστούν οι 2 εβδομάδες ξεκινάει χρέωση υπερημερίας.
*  Ειδικές τιμές για μακροχρόνιες ενοικίασεις ή για ενοικιάσεις πολλαπλών κάδων.


 • Είδη Κάδων                                 
 • Μεταφορές                                 
 • Μακροχόνιες Μισθώσεις
 • Επικοινωνία                                 

 • image1
 • image2
 • image3
 • image4

 • Διαθέτουμε προς ενοικίαση κάδους διαφόρων χωρητικοτήτων και χρήσεων.
 • Μεταφορές με κύριους γνώμονες την ασφάλεια του φορτίου και την ικανοποίηση του πελάτη.
 • Ειδικές τιμές για μακροχρόνιες μισθώσεις όλων των υπηρεσιών της εταιρείας μας.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας εξυπηρετήσουμε το συντομότερο δυνατό.